menu
NL
Een totaalpakket dat bestaat uit het leveren en aanbrengen van de complete sedumvegetatie door middel van hydroseeding. De huur van de machine, personeel en de benodigde materialen zijn inbegrepen in het totaalpakket.

Toepassing:

   • Sedumdirect Extensief Groendaksysteem
   • Taluds
   • Bermen

Bij zowel de sedumsoorten als ook bij de aan te brengen hoeveelheid stekken volgen we de Dakbegroeiingsrichtlijn zoals deze is opgesteld door SBRCURnet.

SD Hydroseeding

Bekijken _500x 500

Wat is hydroseeding?

Hydroseeding is de beste manier om sedumscheuten aan te brengen op een extensief groendaksysteem. Nadat de stekken handmatig zijn uitgestrooid, worden ze afgedekt met een laag organisch materiaal, de zogenoemde mulchlaag. Deze laag, die bestaat uit een groen gekleurd mengsel van hout- of cellulosepulp, een speciale kleefstof met meststof en water, wordt met behulp van een hydroseeder over de sedumscheuten gespoten.

Voordelen hydroseeding:

   • Bescherming tegen winderosie
   • Voorkomen van snelle uitdroging
   • Sneller aanslaan van vegetatie
   • Bescherming tegen vogels
   • Minder onderhoud in de beginfase
   • Economisch
   • Snelle aanleg
   • Eenvoudig te combineren met andere zaden, zoals wilde bloemen

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of download speciale flyer.